Søk

Landsforeningen for matindustri og landbruk
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke inviterer til felles tariffkonferanse 12. og 13. februar! Konferansens hovedtema er: TARIFFOPPGJØRET 2014!
  19.11.13
  |
 • 230 mennesker deltok 13. november på NHO Mat og Landbruk, Norges Forskningsråd og Nobio sin konferanse om "Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien". Stort engasjement, nye vinklinger og en spennende debatt var viktige kriterier for et vellykket arrangement . Presentasjonene til innlederne på NHO Mat og Landbruk og Nobio sitt arrangement finner du nedenfor.
  15.11.13
  |
 • NHO Mat og Landbruk er positive til endringer i arveavgift og formuesbeskatning som bidrar til å lette genereasjonsskiftet for næringsdrivende. Samtidig er vi kritiske til blant økte gebyrer for Mattilsynet.
  08.11.13
  |
 • I skoleåret 2014/2015 vil det bli igangsatt forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner. Forsøket som innebærer to års opplæring i skole etterfulgt av to år i lærebedrift skal føre fram til fagbrev som henholdsvis agronom og gartner.
  25.10.13
  |
 • Inntaket av salt og fett er høyere enn helsen vår har godt av. Årets MeetEat-konferanse skal formidle kunnskap om kjøtt, kosthold og helse mellom myndigheter og bransje, slik at det kan bygges en gjensidig forståelse for utfordringene man står ovenfor.
  10.10.13
  |
 • Ny regjering rett rundt hjørnet, nedjusterte økonomiske forventninger og relevante tariffsaker og ting!
  07.10.13
  |

NHO Mat og Landbruk
Postadresse: Postboks 5469 Majorstuen, 0305 Oslo | Telefon: 23 08 86 80 | Telefaks: 23 08 86 75
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo.
firmapost@nhoml.no